Zondagschool

Jezus zegt: “Laat alle kinderen tot mij komen.” 

 

Op zondag hebben we een aparte bijeenkomst voor de kinderen. Zij gaan in de loop van de dienst mee met de leiding naar hun eigen ruimte.
Daar wordt gezongen, een verhaal verteld en vaak ook een werkje gemaakt of een andere activiteit.
We willen de kinderen leren dat zij ook zelf een relatie met de Here Jezus kunnen hebben. Op de zondagschool is er ook, naar aanleiding van het verhaal, ook ruimte voor de kinderen om vragen te stellen.

Ze oefenen ook liederen die ze dan later ook in de samenkomst met elkaar zingen!