Zending

Wij ondersteunen een zendingsechtpaar in Pakistan. Liaquat en Henny Qaiser. Zij wonen / werken in Lahore.
Liaquat is Pakistani en Henny is Nederlandse. Zij zijn uitgezonden vanuit de organisatie FGA, Full Gospel Assemblies.

Wie zijn Liaquat en Henny Qaiser

Liaquat is Pakistani. Henny is Nederlandse, uit Rotterdam. Liaquat en Henny hebben elkaar ontmoet op Continental Bible College (nu ContinentalTheologicalSeminary) in België. Beiden behaalden we daar een Bachelor in Theology. Later heeft Liaquat een Masters en Doctor degree behaald. In 1981 zijn ze getrouwd en in oktober naar Lahore, Pakistan vertrokken. Daar zijn ze betrokken geraakt bij FGA Bijbel School. Ze hebben een zoon, Richard en twee dochters, Tamara en Bonita. De twee oudsten zijn getrouwd. En ze zijn drie kleinkinderen rijk.

De Heer riep Henny al op jonge leeftijd. Als kind droomde ze twee keer dat ze aan bruine kinderen in een ander land over de Heer vertelde. Ze groeide op met een sterke roeping voor de zending. In Pakistan bekeerde Liaquat zich als tiener radicaal en was gelijk betrokken bij gemeentewerk en evangelisatie. Later kreeg hij het verlangen om in België naar de Bijbelschool te gaan, dezelfde Bijbelschool waar Henny na haar drie jaar CPB ook naartoe ging. Daar hebben ze elkaar ontmoet en de Heer liet hen zien dat Hij ze voor elkaar bestemd had en zo vertrokken ze na hun huwelijk in 1981 naar Pakistan. 

Waar en hoe? 

“We wonen in Lahore, in het Oosten van Pakistan, niet ver van de Indiase grens. Lahore is een miljoenenstad. We dienen in de eerste plaats in de Full Gospel Assemblies Bijbelschool. Liaquat is al sinds 1987 directeur en geeft les in minstens vier vakken. Henny geeft nu les in het vak, Christian Counseling. Verder zijn we betrokken bij gemeentewerk, vrouwenwerk en kindersponsorplan.”

Doelgroep en doelstelling 

“We trainen Pakistaanse gelovigen in Bijbelonderwijs en leiders op de Bijbelschool. Ook richten we ons op  jonge christenen om hen de gelegenheid te geven een goede opleiding te volgen. We bereiken heel veel groepen door de verschillende takken van arbeid. Door vrouwenwerk willen we de Pakistaanse vrouwen in hun waarde zetten en hun laten zien dat God hen ook kan en wil gebruiken. 

Hoe meer christenen zullen groeien in hun geloof en getraind worden des te meer zullen ze ook hen bereiken die de Heer nog niet kennen.