Ga naar de inhoud

Zending

Over Liaquat en Henny Qaiser
Liaquat en Henny ontmoetten elkaar op het Continental Bible College (nu Continental Theological Seminary) in België, waar ze beide een Bachelor in Theologie behaalden. Liaquat heeft later ook een Master en Doctoraat voltooid. Ze trouwden in 1981 en vertrokken in oktober van dat jaar naar Lahore, Pakistan. Daar raakten ze betrokken bij de FGA Bijbelschool. Het echtpaar heeft drie kinderen, Richard, Tamara en Bonita, die allemaal getrouwd zijn en vijf kleinkinderen,

Henny voelde al op jonge leeftijd de roeping voor zending. Als kind droomde ze al van het onderwijzen van kinderen in een ander land. Liaquat bekeerde zich als tiener in Pakistan en was meteen actief in gemeentewerk en evangelisatie. Hun paden kruisten in België, waar ze beiden studeerden en hun roeping vonden om samen in Pakistan te dienen.

Waar en hoe?
Het echtpaar woont en werkt in Lahore, een grote stad nabij de Indiase grens. Ze zijn voornamelijk actief bij de FGA Bijbelschool, waar Liaquat sinds 1987 directeur is en meerdere vakken doceert. Henny geeft les in Christian Counseling. Hun inzet strekt zich ook uit tot gemeentewerk, vrouwenwerk en een kindersponsorplan.

Doelgroep en doelstelling
Hun missie is om Pakistaanse gelovigen en leiders op te leiden in Bijbelonderwijs. Ze richten zich ook op jonge christenen, om hen de kans te geven een goede opleiding te volgen. Hun werk bereikt verschillende groepen mensen door hun diverse activiteiten. Het vrouwenwerk is erop gericht de positie van Pakistaanse vrouwen te versterken en hen te laten zien dat God ook hen wil gebruiken. Door christenen te laten groeien in hun geloof en hen op te leiden, hopen ze dat deze gelovigen op hun beurt weer anderen zullen bereiken die God nog niet kennen.

Liaquat en Henny Qaiser