Wie zijn wij?

Wij zijn een Evangeliegemeente in de Tarwewijk in Rotterdam. Het is een bijzondere locatie tussen alle bevolkingsgroepen die er in de Tarwewijk zijn.
Evangeliegemeente De Banier is een groep christenen dat ernaar verlangt om de Heer te dienen en groot te maken en Zijn licht ook te laten schijnen in de wereld om ons heen!
Onze naam is nu Evangeliegemeente De Banier, maar we hebben een achtergrond als Pinkstergemeente. Voor meer informatie over wat dat verder voor onze gemeente inhoudt, klik hier.

Geschiedenis van Evangeliegemeente de Banier

Op 21 augustus 1932 is de gemeente onder leiding van Br. P. van der Woude (1895 -1978) ontstaan in een Kelderzaaltje aan de Putschestraat. Voor het einde van het jaar werden 48 mensen in water gedoopt. Een snelle groei maakte grotere zalen noodzakelijk. Een ruime garage aan de Gaesbeekstraat werd gehuurd.

In 1934 werd een stuk grond gekocht aan de Bonaventurastraat 15. Op 11 oktober 1934 werd het gebouw ‘Jehova Nissi’ (de Here is mijn Banier) geopend.
Het werk in Rotterdam kreeg de naam: Christelijke Gemeenschap “Gemeente Gods”.

In april 2001 is de gemeente verhuisd naar de Betlehemkerk op Blankenburgstraat 134. Een voormalig Nederlands Hervormde kerk.
En daar draagt ze sinds 2020 de naam Evangeliegemeente De Banier.