Welvaartsevangelie

 

De boodschap van het welvaartsevangelie heeft zich snel verspreid en heeft letterlijk miljoenen christenen in zijn greep gekregen met zijn veelbelovende mogelijkheden. Vooral in arme landen, zoals in Afrika, zijn inmiddels miljoenen aanhangers van deze leer. Deze mensen worden financiële wonderen beloofd en als je arm bent, ben je  daar gevoelig voor.

We komen deze boodschap echter ook in ons land tegen. Vaak worden mensen geleerd om maar veel geld te offeren, zodat de zegen ook groter zal zijn. Dus, “hoe meer je geeft, hoe meer je terug krijgt”.

Men gelooft:  “het is altijd Gods wil dat zijn kinderen hier op aarde al materiële voorspoed en volmaakte gezondheid genieten. En… door het voortdurend positief belijden (of claimen) van die lichamelijke en materiële zegeningen, worden deze ook werkelijkheid”

New Thought Movement

De formule van het welvaartsevangelie is geïnspireerd door de New Thought Movement. 

Volgens het gedachtegoed van deze beweging kun je welvaart, gezondheid en geluk realiseren door het in je gedachten te visualiseren en vervolgens hardop uit te spreken. De invloed van deze intellectuele stroming, die overigens weinig raakvlakken heeft met het christendom, vind je terug bij lifecoaches en welvaartsgoeroes als Tony Robbins en Emile Ratelband, of in zelfhulpboeken als ‘The Secret’. Ze overlapt deels met wat bekend staat als de ‘American dream’: als je iets maar genoeg wilt, kun je het altijd bereiken.

The New Thought Movement was een invloedrijke intellectuele beweging in de Verenigde Staten van eind negentiende eeuw. Hoofdrolspeler van het welvaartsevangelie was de Amerikaanse voorganger Essek Kenyon.  Hij vermengde de ‘succesformule’ van de New Thought Movement met het evangelisch christendom. De combinatie van evangelisch christendom en ‘positief denken’ bleek goud waard en kreeg overal ter wereld navolging. 

Het sloeg over naar Europa en geconstateerd kan worden dat veel elementen van deze dwaalleer zich overal in de evangelisch charismatische beweging genesteld heeft. De bekende pinkstertheoloog dr. Gordon Fee zei: ‘Amerikaans christendom is snel geïnfecteerd aan het raken met een kwaadaardige ziekte, het zogenaamde welvaarts- en gezondheidsevangelie, dat nog maar erg weinig van het karakter van het Evangelie in zich heeft.’ Sektenspecialist dr. Walter Martin en theoloog dr. Dan McConnell kwalificeerden deze leer als ‘cultic’ – sektarisch – omdat het een buiten-Bijbels element aan het Evangelie toevoegt en tot centraal thema maakt. (Bron: Franklin Terhorst)

Financiën

Maar om de beloofde voorspoed te bereiken, is het in veel kerken niet genoeg om positief te denken en te bidden, blijkt in de praktijk. Gelovigen moeten als het ware bewijzen dat het geloof hun menens is door een groot deel van hun inkomen aan de kerk af te staan.

De huidige schatrijke welvaartsevangelisten promoten zichzelf en zijn Bijbels gezien het spoor volkomen bijster omdat zij het Evangelie vooral als iets winstgevends beschouwen (1 Timótheüs. 6:5). Met welvaartsevangelisten als Kenneth Hagin , Todd White, Heidi Baker, Kenneth Copeland, Paula White, Benny Hinn en Todd Bentley, (collega van John Arnott) en diverse anderen, is het welvaartsevangelie in zijn meest banale vorm te zien.

2 Petrus 2:1 “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.”

Echt geloof is zelfs tevreden met ‘onderhoud en onderdak’ (1 Tim. 6:7). Gods Woord waarschuwt tegen het streven naar veel geld (1 Tim. 6:9) en zegt dat dit een weg is die naar veel schadelijke en zondige begeerten kan leiden.

Opmerkelijk is dat Donald Trump heeft besloten Paula White te benoemen tot medewerker in het Witte Huis. Ze is toegevoegd als adviseur aan het ‘Faith and Opportunity Initiative’, waar ze zich in zal zetten voor alles wat met het christelijk geloof te maken heeft. Al verscheidene jaren is White Trumps geestelijke adviseur en is ze ook altijd aanwezig bij gebedsbijeenkomsten in het Witte Huis. Zeventien jaar geleden leerde ze Trump kennen. In mei 2019 stopte ze als voorganger van haar kerk in Orlando, om zich te wijden aan haar tv-bediening. Verder had ze plannen om maar liefst 3000 kerken te stichten en een universiteit op te richten. Ze is inmiddels voor de derde keer getrouwd, nu met zanger Jonathan Cain. Gezien haar uitspraken is ook White niets anders dan een welvaartsprediker. Zo beweert zij dat ‘verlossing ook genezing omvat’ en dat fysieke genezing en financiële overvloed in dit leven zijn voorzien in de verzoening van Christus. Daarnaast doet ze ook met regelmaat beweringen dat ze uit naam van God spreekt.  

Voorbeelden van bekende sprekers/schrijvers die deze leer aanhangen zijn:  

 • Bruce Wikinson: hij schreef het boek ‘Het gebed van Jabes’.
 • Joel Osteen 
 • Joseph Prince 
 • Mattheüs van der Steen 
 • Marcel Gaasenbeek: Oprichter van de beweging: ‘Jong en Vrij’ 
 • Contantijn Geluk: Voorganger ‘Jong en Vrij’- gemeente in Amersfoort 
 • Kenneth Copeland en Jessie Duplantis: Die donaties vroegen voor hun (extra) privé-jet! 
 • Crefo Dollar 
 • Heidi Baker 
 • Benny Hinn 
 • Todd Bentley 
 • Paula White