Selecteer een pagina

Wat wij geloven

Door Jezus hebben we weer hoopbanner 1

 

Toen God de wereld schiep, was alles perfect. Er waren geen zorgen en ziekten, geen pijn en verdriet. De mens had een directe relatie met God. Door ongehoorzaamheid van de mens werd die relatie verstoord. Deze eerste zonde veroorzaakte dood en ellende. Maar Jezus, de Zoon van God, kwam als mens op aarde.

Hij heeft de straf die de zonde met zich meebrengt, gedragen door zichzelf op te offeren aan het kruis. Hij stierf, maar stond op uit de dood, waardoor Hij de relatie met God weer herstelde. Als je in Hem gelooft brengt Hij redding en eeuwig leven en maakt hij het mogelijk dat je weer bij God de Vader mag komen.

Als je Jezus aanneemt als je Verlosser en Vriend, komt de Heilige Geest in je wonen. Hij helpt je om God lief te hebben met heel je hart. Dan zul je een innerlijke rust ervaren omdat Hij ook van jou houdt.