Vrouwencontact

De vrouwen van de gemeente en soms ook gasten, komen elke tweede zaterdag van de maand om 11 uur samen.
We moedigen elkaar aan om vast te blijven in ons geloof. Daarbij leren we over wie ook als vrouw mogen zijn in Christus Jezus.

We delen met elkaar ons geloof te delen door samen te zingen, te bidden en te leren uit Gods Woord.