Toronto Blessing

Wat is de Toronto Blessing?

Allereerst zullen we het hebben over wat De Torotonto Blessing nu eigenlijk is.

Het begon allemaal met de uit Zuid-Afrika afkomstige Rodney Howard-Browne, die in de Verenigde Staten, Randy Clark (Vineyard, Missouri) aanstak, die op zijn beurt bij John Arnott in Toronto ‘het vuur ontstak’. De Vineyard-beweging, is een opwekkingsbeweging die aan het begin van de jaren 90 van 20ste eeuw onder leiding van John Wimber begon in de Vineyard Airport Church in Toronto, Canada.

Nadat John Wimber afstand nam van de Toronto Blessing, ging de kerk in Toronto zelfstandig verder als Toronto Airport Christian Fellowship.
Overal zijn kerken door hen opgericht of die hun leerstellingen volgen. Er zijn in Nederland naar schatting zo’n honderd charismatische gemeenten die de ‘Toronto Blessing’ hebben omarmd, onder andere in de Beréa Beweging.

Wat geloven ze?

 

Heilige Geest

Aanhangers van de Toronto Blessing leggen nadruk op de uitstorting van de Heilige Geest.  Dat gaat dan gepaard met extatische en lichamelijke manifestaties, zoals het vallen en schudden in de geest, het uitbarsten in onbeheerst geschater (ook wel ‘heilig gelach’ genoemd), het rollen over de grond en het uiten van dierengeluiden (cf. het “Puppy pregnancy syndrome” ).

Soaken

Soaken is het idee om in stilte tot rust te komen. Daarbij gaat men op de grond liggen en maakt men zich helemaal leeg van alle gedachten. (AbdB, Soaken of opdrogen?)

Grave-sucking

Bij Grave sucking (ook bekend als grave soaking of mantle grabbing) gaat iemand naar de rustplaats van een dode evangelist, genezer, apostel of profeet. Daar bidt hij of zij in de hoop om dezelfde kracht of geest van deze dode te krijgen.

Demonisch

Tenslotte: het gaat bij de Toronto Blessing om een demonische invasie. De onheilige manier waarop men in die kringen omgaat met God, is zelfs ronduit godslasterlijk. Men wekt er zijn eigen geestelijke ervaringen op, de een nog bizarder dan de andere. Sommigen dansen en schreeuwen om meer van Gods vuur. Complete gekte heeft zo de overhand gekregen dat het de standaard is geworden. Deze waanzin heeft de gemeente van Christus bijzonder veel schade berokkend en talloze mensen geestelijk beschadigd. Er is sprake van een totale verblinding bij de ‘herders’ uit die bewegingen. En degenen die hun leugens ontmaskeren worden zelf voor leugenaar uitgemaakt en neergezet als vijanden van Gods werk. 

Mensen die vanuit het satanisme of uit oosterse godsdiensten tot bekering zijn gekomen reageren ontsteld als ze zien wat er vanuit deze beweging wordt geleerd. Voor hen is het duidelijk dat er een demonische kracht aan het werk is: de zogenaamde Kundalini. Dat staat voor slangenenergie die zich door je lichaam heen manifesteert. Dit is ook wat we vanuit deze beweging zien. Mensen kronkelen, draaien en rollen over de grond. Ze zijn totaal de controle over zichzelf kwijt. Deze rotzooi brengt men niet op een verborgen manier, maar totaal open en schaamteloos. Helaas realiseren miljoenen gelovigen zich niet dat hun geest wordt bewerkt door demonische machten. Hun onderscheid is verloren gegaan! Ze worden geconfronteerd met bizarre gebeurtenissen en angstaanjagende massa-invasie’s van valse geesten.

De duivel speelt zijn spelletje door christenen op deze manier bezig te houden met entertainment en manipulatie, om zo de aandacht af te leiden van werkelijk geestelijk leven.