Schepping. Verlossing. Herstel.

Schepping

In het begin heeft God de aarde geschapen. En als kroon op deze schepping, de mens. Alles was nog oké. 
In Genesis 1:21 staat dat wat God geschapen had ZEER goed was! Er was geen ziekte, geen pijn en geen verdriet.
De Heer wandelde met de Adam, de eerste mens. Hij wilde dichtbij zijn, Zijn hart delen.
De mens had een directe relatie met God.

Tot dat… de mens zelf een keuze maakte om tegen de Here God in te gaan. Hij zei tegen Adam en Eva: Er zijn zoveel bomen waar je heerlijke vruchten van kunt eten! Maar deze.. daar moet je vanaf blijven! En zoals de mens van nature in elkaar zit, werd Eva door satan, de tegenstander van God, natuurlijk verleid om ongehoorzaam te zijn – te doen wat niet mocht. En ook Adam deed mee.

Na deze actie die verwijdering bracht, kwam God naar de Adam, die zich verstopt had: “Adam, waar ben je?”. Ook aan jou vraagt Hij: “Waar ben je?”. God blijft jou zoeken, welke fouten je ook in het verleden gemaakt hebt!

Helaas had deze fout van Adam en Eva wel gevolgen. Ze konden niet meer in het paradijs blijven, omdat satan macht gekregen had over hun leven en ook over de rest van de wereld. Ze wisten nu ook wat kwaad doen was en zonde gaat niet samen met de heerlijkheid van God. Zonde betekent dat je iets doet waarmee je niet tot Gods doel komt.

Ook in de rest van de geschiedenis zou blijken dat de mens nog veel zonde zou doen en tegen God in zou gaan. Maar de Here God is altijd een plan blijven houden om die ene actie van Adam en Eva teniet te doen door een Mens, die God perfect gehoorzaam was.

Verlossing

Deze mens was Jezus Christus. Hij kwam voor jou en mij.
Hij was de enige oplossing voor het probleem van de zonde. Wij konden geen contact meer met God hebben, tenzij.. er eenmaal een offer gebracht zou worden dat helemaal goed was en dat in één keer voor alle mensen in orde zou kunnen maken. Dan zouden alle mensen verlost kunnen worden.
Dat is gebeurd. Hij is aan het kruis gegaan voor ons. Maar dat is niet alles. De daadwerkelijke oplossing voor ons lag in het feit dat Hij ook weer opgestaan is!
Wat betekent dat?

Wij zijn verlost van de macht van de zonde

Wij hoeven niet meer gebonden te zijn aan de dingen die ons van God af trekken. Johannes 8:36 zegt dat als de Zoon, de Here Jezus, je vrij gemaakt heeft, je werkelijk vrij zult zijn!
Misschien denk je: “Dat lukt me nooit, ik blijf steeds weer diezelfde dingen verkeerd doen”. In eigen kracht kunnen wij het niet. De Here Jezus kan het wel!

Er is vergeving van onze zonden

Als wij tóch onbedoeld dingen verkeerd doen. Dan staat het volgende in de Bijbel! In 1 Johannes 1: 9 staat. Als we onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid!
Niet  maar een beetje, maar ALLES wil Hij vergeven. Als je er maar om vraagt en er berouw van hebt dat je het gedaan hebt.

Herstel

Er is herstel mogelijk door Jezus Christus! Hij wil in je hart wonen en de pijn en moeite die je ervaart genezen.
Hij zegt in Johannes 7: 37,38: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien!

Wat is dat levende water dan? Dat is Zijn Heilige Geest die jou laat zien wie je in de Here Jezus mag zijn.
In Romeinen 8:16 staat: De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Je mag zijn kind worden!
Dan ervaar je dat je geliefd bent, welkom bent. En de Heilige Geest zal met je zijn om je te helpen, wijsheid te geven en ook om je te troosten als het moeilijk gaat.


Dan mag je weten, zoals in Psalm 23 staat dat de Here jouw Herder is.
Ooit een goede Herder bezig gezien met zijn schapen? Dag en nacht is hij bezig met de gewonde schapen te helen, schapen die weglopen te vinden, vijanden die op de schapen afkomen, weg te jagen en nog veel meer dingen doet hij om te zorgen dat het goed gaat met ze!. Zo wil de Here God ook dat het goed met je gaat. Dat betekent niet dat je nooit moeilijkheden zult hebben, of nooit verdrietig zult zijn.
Maar het betekent wel dat Hij er altijd bij is en je wil helpen en dat Hij HOOP wil geven in élke situatie! Er is geen probleem zo groot of God is nog groter!

Gebed

Als je naar aanleiding hiervan een keuze wilt maken om ook de Here Jezus te volgen, nodig ik je uit om het volgende gebed te bidden:
“Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden.
Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen. Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen.
Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort.
Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen.
Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

Als je door wilt praten, nodig ik je uit om contact op te nemen. Je kunt een e-mail sturen naar info@debanier-rotterdam.nl of bel naar: 06 14564557