Ga naar de inhoud

services

Schepping

Aan het begin schiep God de aarde, en als kroon op Zijn werk schiep Hij de mens. Alles was in perfecte staat. Volgens Genesis 1:21 was wat God gemaakt had zelfs “zeer goed”. Er bestond geen ziekte, pijn of verdriet. God wandelde samen met Adam, de eerste mens, en deelde Zijn hart met hem in een directe relatie.

Maar er kwam een keerpunt toen de mens besloot tegen God in te gaan. God had Adam en Eva gewaarschuwd om van een bepaalde boom af te blijven, ondanks de vele andere bomen met heerlijke vruchten. Echter, Eva werd door Satan, Gods tegenstander, verleid tot ongehoorzaamheid, en Adam volgde haar voorbeeld.

Deze daad van ongehoorzaamheid leidde tot een breuk tussen God en de mens. Toen God Adam zocht, die zich verborgen had, vroeg Hij: “Adam, waar ben je?” Deze vraag stelt Hij ook aan ons, ongeacht onze fouten uit het verleden.

Door de fout van Adam en Eva veranderde alles. Zij konden niet langer in het paradijs blijven vanwege de macht die Satan had verkregen. Ze leerden kwaad kennen, iets wat niet verenigbaar is met Gods heerlijkheid. Zonde, het handelen buiten Gods wil, was geboren.

Doorheen de geschiedenis blijven mensen zondigen en zich tegen God keren. Maar God had een plan om de daad van Adam en Eva ongedaan te maken door het sturen van een Mens, die Hem volmaakt gehoorzaam zou zijn.

Afbeelding van duif, teken van de Heilige Geest, belangrijk voor de Pinkstergemeente.
Afbeelding van duif, teken van de Heilige Geest, belangrijk voor de Pinkstergemeente.

de offer werd gebracht

Verlossing

Deze persoon was Jezus Christus, die naar de wereld kwam voor ons allemaal. Hij vormde de enige oplossing voor het zondeprobleem. Onze verbinding met God was verbroken, en alleen door een volmaakt offer kon deze hersteld worden – een offer dat in één keer voor iedereen zou gelden en verlossing zou brengen.

Dit offer werd gebracht. Jezus stierf aan het kruis voor ons. Maar zijn dood was niet het einde. Het cruciale element van onze verlossing was Zijn opstanding uit de dood!

Wat houdt dit in?

Bevrijding van de macht van de zonde
We hoeven niet langer onderworpen te zijn aan zaken die ons van God scheiden. Johannes 8:36 leert ons: “Dus als de Zoon je vrijmaakt, zul je werkelijk vrij zijn.” Het kan lijken alsof we steeds weer falen, maar op eigen kracht is dit een onmogelijke strijd. Jezus Christus kan ons echter wel bevrijden!

Vergeving van onze zonden
Wanneer we toch fouten maken, biedt de Bijbel hoop. 1 Johannes 1:9 zegt: “Als we onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Hij is bereid om alles te vergeven, niet slechts een deel, mits we berouw tonen en om vergeving vragen.

herstel door jezus christus

Herstel

Jezus Christus biedt de mogelijkheid tot herstel! Hij verlangt ernaar in je hart te wonen en je pijn en leed te helen. In Johannes 7:37-38 nodigt Hij uit: “Als iemand dorst heeft, laat diegene naar Mij toe komen en drinken! Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, uit diens binnenste zullen stromen van levend water vloeien.”

Wat betekent dit ‘levende water’? Dit verwijst naar Zijn Heilige Geest, die ons laat ontdekken wie we mogen zijn in Jezus Christus. Romeinen 8:16 bevestigt: “De Geest Zelf getuigt samen met onze geest dat wij kinderen van God zijn.” Je mag Zijn kind worden, je geliefd en welkom voelen. De Heilige Geest is er om je bij te staan, wijsheid te geven, en je te troosten in moeilijke tijden.

Zoals Psalm 23 ons leert, is de Heer onze Herder. Heb je ooit een herder aan het werk gezien met zijn schapen? Hij zorgt dag en nacht voor zijn kudde, geneest de gewonden, zoekt de verdwaalden op, beschermt ze tegen gevaar, en doet nog veel meer om ervoor te zorgen dat het goed gaat met zijn schapen. Op dezelfde manier zorgt God voor jou. Dit betekent niet dat je nooit moeilijkheden of verdriet zult ervaren. Maar het betekent wel dat Hij er altijd voor je is, klaarstaat om te helpen, en hoop biedt in elke situatie. Geen probleem is zo groot of God is groter! 

Afbeelding van duif, teken van de Heilige Geest, belangrijk voor de Pinkstergemeente.
Afbeelding van duif, teken van de Heilige Geest, belangrijk voor de Pinkstergemeente.

Ik nodig jezus uit...

Gebed

Als je naar aanleiding hiervan een keuze wilt maken om ook de Here Jezus te volgen, nodig ik je uit om het volgende gebed te bidden:

“Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden.
Het spijt me echt en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U weglopen.

Vergeef mij alstublieft en help me om niet meer te zondigen.

Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft en mijn gebeden hoort.

Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen.

Stuur alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen en voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen.

Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”