Ga naar de inhoud

Privacystatement

Privacyverklaring
Evangeliegemeente De Banier respecteert de privacy van haar leden en bezoekers en handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Het zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens staat bij ons hoog in het vaandel. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt en niet gedeeld met externe partijen.

Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Evangeliegemeente De Banier verwerkt van haar leden, bezoekers en andere betrokkenen.

Doelstellingen voor gegevensverwerking
Onze kerkelijke gemeenschap streeft naar het versterken van onderlinge verbondenheid en de organisatie van samenkomsten. In dat kader verwerken en delen we persoonsgegevens. Deze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor administratieve doeleinden, het coördineren van bijeenkomsten en soortgelijke activiteiten. Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats via inschrijfformulieren voor lidmaatschap of bezoekersregistratie, alsook via contactformulieren op onze website.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens die bij ons geregistreerd staan in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Verzoeken hiertoe kunnen schriftelijk worden ingediend via info@debanier-rotterdam.nl of per post, vergezeld van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Afmelden voor communicatie
Indien u geen berichten meer wenst te ontvangen van Evangeliegemeente De Banier, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door een bericht te sturen naar info@debanier-rotterdam.nl of per post.

Websitebezoek
Op onze website maken wij gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking ervan. Persoonlijke gegevens worden niet via onze website verzameld. Persoonsgegevens die via ons websitecontactformulier worden verstuurd, zijn beveiligd met een SSL-certificaat.

Beveiliging van gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Dit verzekert dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Wijzigingen en vragen
Evangeliegemeente De Banier behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Contactinformatie
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via:
info@debanier-rotterdam.nl
06 41 14 25 96
Blankenburgstraat 134
3081 TD Rotterdam

Evangeliegemeente De Banier