Ga naar de inhoud

Zondagschool

Elke zondag verzorgen wij een speciale zondagsschool voor onze kinderen. Tijdens de dienst leidt ons team hen naar hun eigen ruimte waar ze zingen, Bijbelse verhalen horen en deelnemen aan creatieve activiteiten. Onze focus ligt op het bijbrengen van een persoonlijke relatie met de Heer Jezus en het bieden van ruimte voor vragen over de verhalen. Daarnaast oefenen de kinderen liederen die ze later in de dienst samen zullen zingen

Tieners en jeugd

De jeugd komt elke tweede, derde en vierde zondag samen voor hun eigen bijeenkomst, die start op het moment dat de preek van de voorganger aanvangt. We betrekken hen actief bij de keuze van onderwerpen door te vragen waarover ze zelf willen nadenken, afgewisseld met momenten waarop de leiding het onderwerp bepaalt. Zo hebben we al gesprekken gevoerd over thema’s als ‘De Geestelijke Wapenrusting’, waarbij we verkennen welke wapens God biedt tegen geestelijke machten. Ook thema’s zoals ‘Het zijn van een Christen op school’ zijn besproken, om hen te ondersteunen in hun dagelijkse leven

Bijbelstudie

Wij komen iedere woensdagavond bij elkaar voor zowel gebed als Bijbelstudie, volgens een afwisselend programma. Om de twee weken focussen we ons op gebed tijdens onze bijeenkomst. In de tussenliggende weken is er afwisseling tussen een combinatie van gebed en Bijbelstudie, en avonden die volledig in het teken staan van verdiepende Bijbelstudie. Hiermee creëren we een balans tussen spirituele groei en gezamenlijke gebedsmomenten.

Evangeliegemeente De Banier