Wij zijn geen sekte

 

Graag geven wij met onderstaande punten aan waarin wij verschillen van een sektarische gemeenschap. Dat doen we door hieronder puntsgewijs aan te geven waarin wij anders zijn. Wij willen graag een onderscheid hierin zijn en Bijbelgetrouw met deze dingen omgaan:

Één leider

Als eerste is belangrijk dat wij niet één aardse leider hebben die bepaalt wat wij denken of voelen of doen. De voorganger en oudsten denken en handelen dan ook in het belang van de gemeenteleden en hebben een open houding.

Macht en manipulatie

Daarnaast geloven wij dat ieder gemeentelid vrijheid gegeven is de Heer vrijwillig met hoofd, hart en handen te dienen. De leiding beslist niet over de leer die geleerd en de levens die geleefd moeten worden.

Bijvoorbeeld worden losse teksten uit de Bijbel niet misbruikt om macht te hebben over gemeenteleden.
Ondanks dat wij wel de Bijbel als waarheid aannemen en bepaalde dingen daarom voor het leven van een Christen vast staan, staat de leiding wel open voor zelfreflectie en opbouwende kritiek van gemeenteleden.

Samengevat: Wij geloven dat het gaat om wat Gods Woord tot de gemeente te zeggen heeft. En niet in eerste instantie wat de voorganger als persoon zelf tot de mensen te zeggen heeft.  

Sociale isolatie

Ook geven wij geen aanleiding tot het verbreken van contact met familie of vrienden of zelf je baan op te zeggen om volledig in de gemeente opgenomen te worden. Want de Heer geeft juist reden om door contact met familie of vrienden het Licht te verspreiden dat Hij in ons hart schijnt! 

Financieel

Tenslotte geven wij openheid over onze financiële stromen. Zo worden deze elk jaar in een jaarrekening verantwoord naar de gemeente toe. 
Daarnaast
hanteren wij geen intimiderende manier van geldinzameling en communiceren (ook hierin) niet het welvaartsevangelie met de boodschap: als je aan de kerk en aan de voorganger geeft, zul je zelf gezegend worden. Zie hiervoor ook verder ons artikel over het welvaartsevangelie.

Al deze punten tonen aan dat wij graag de Here willen dienen op een manier die God van ons vraagt!