Gebed en Bijbelstudie

 

Wij komen elke woensdagavond samen, afwisselend voor gebed en Bijbelstudie.
Om de week komen we samen voor gebed. In de tussenliggende weken is het de ene keer gebed gecombineerd met Bijbelstudie en de andere keer een volledige Bijbelstudieavond.

Gebed

 

Wij geloven dat de Here een bidder hoort! En dat het gebed kracht heeft!
Ons geestelijk leven is te beoordelen aan de mate waarin wij geloven en onophoudelijk bidden. Gebed is de polsslag van ons geestelijk leven.
Jac. 5:16:  Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
1 Thess. 5: 17 Bidt zonder ophouden.
Ef. 6: 18: Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
Luk. 11:13: Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
1 Tim. 2: 1 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen.

Ook de Here Jezus bad op in afzondering:
Mark. 1: 35 En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar.
Matth. 14:23 En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.

Bijbelstudie

 

De Bijbel komt van God

Het leren uit Gods Woord geeft ons wijsheid, inzicht en het zorgt ervoor dat we God beter leren kennen.
Wij geloven dat het Gods Woord aan ons is. Het geeft antwoord op veel levensvragen!

  • Wat is het doel van het leven?
  • Waar kwam ik vandaan?
  • Is er een leven na de dood?
  • Wat gebeurt er na de dood?
  • Hoe kan ik de hemel bereiken
  • Waarom is de wereld gevuld met boosaardigheid?
  • Waarom heb ik zoveel moeite met de juiste dingen te doen?

Daarnaast geeft de Bijbel ook antwoord op praktische vragen, die helpen bij keuzes in ons leven.

 

De Bijbel is betrouwbaar en foutloos

In de Bijbel staan niet zomaar wat morele leerstellingen. Maar de Bijbel is te toetsen! Er staan honderden gedetailleerde profetieën in die wij kunnen verifiëren.
We kunnen historische gebeurtenissen nagaan en wetenschappelijke feiten controleren.

 

God is dezelfde, maar de mens ook..

We moeten de Bijbel lezen en bestuderen, want God is dezelfde, maar de mens ook. De verlangens en de natuur van de mens veranderen niet.
We blijven zoeken naar allerlei middelen om onze ziel, onze leegte binnenin ons, te vullen. Maar de Here God laat ons in Zijn Woord zien dat alleen Hij blijvende vreugde zal brengen.
Jezus zei in Mattheus 4:4: De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. In feite staat er dat Gods Woord nog belangrijker is dan het dagelijks voedsel!

 

Onderscheiden wat waar en onwaar is

De Bijbel geeft ons een maatstaf om te onderscheiden wat waar en onwaar is. De Bijbel vertelt ons wie God is. Als wij een verkeerd beeld hebben van God zijn wij eigenlijk een afgod aan het aanbidden! Want we kennen Hem dan niet zoals Hij is!.
De Bijbel vertelt ons hoe wij in de Hemel kunnen komen. En dat is niet door een goed mens te zijn of gedoopt te worden, of iets anders dat we zouden kunnen DOEN! (Joh. 14:6, Ef. 2:1-10, Jes. 53:6, Rom. 3:10 en verder 5:8, 6:23, 10:9-13).

 

De Bijbel geeft je middelen om de Heer te dienen

Als je de Bijbel leest, ben je beter in staat om Gods wil te doen (2 Tim. 3:17; Ef. 6:17; Hebr. 4:12).
De Bijbel zal je leren hoe jij van je zonden en de uiteindelijke gevolgen daarvan gered kunt worden. (2 Tim. 3:15)
Als je veel over Gods Woord nadenkt en het gehoorzaamt, zal het je leven een goede richting geven, waardoor je meer succes krijgt in de zin dat God zijn plan met jouw leven kan uitwerken. (Jozua 1:8; Jak. 1:25).
God Woord helpt je om zonden te zien die er in je leven zijn en ermee af te rekenen (Ps. 119:9,11).
Het zal je richting in je leven geven en je wijzer maken dan de mensen die je onderwezen (Ps. 32:8; 119:9; Spr. 1:5).
De Bijbel zal voorkomen dat je jaren van je leven verkwanselt aan dingen die niet blijvend zijn en er uiteindelijk niet toe doen (Matth. 7:24-27).

 

Weerstand tegen verleidingen

De Bijbel zal je helpen om weerstand te bieden teven verleidingen die op je pad komen.
Het Woord beschermt ons tegen leugens van satan. In Efeze 6:17 staat: En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

Je kunt leren van de fouten van anderen, zodat je ze niet zelf hoeft te maken. Er zijn veel rolmodellen in de Bijbel, zowel positieve als negatieve.

 

Gods Woord geeft ons vrede

Tot slot: Kennis van de Bijbel geeft ons hoop en vrede, wanneer alles om ons heen uit elkaar dreigt te vallen. (Rom. 15:4; Ps. 112:7; Hab. 3:17-19.
Het laat ons zien dat God van ons houdt en dat Hij ons vasthoudt, en dat wij, in welke omstandigheid we ook zitten, we ons kunnen verheugen! (Fill. 4:4-7).

Willt u meer lezen over wat wij naast Bijbelstudie/Bidstond nog doen in de gemeente? Kijkt u dan op onze pagina Wat doen wij.