Evangelisatie

 

 

Het goede nieuws!

Evangelisatie
De Here Jezus heeft ons gezegd dat wij het Evangelie (=goede nieuws) door mogen geven aan anderen!
Wij willen een missionaire gemeente zijn. Missionair komt van missie, een opdracht.
De Here Jezus gaf deze opdracht reeds meer dan 2000 jaar geleden, in de Bijbel
 
“Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op
hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.” Johannes 20:21-22

 

Jezus is door de Vader gezonden en Hij zendt ook ons. Daarom is evangelisatie geen optie, maar een essentieel onderdeel van het gemeente-zijn.

 

In onze eigen omgeving

Je bent niet alleen evangelist als je de straat op gaat om over de Here Jezus te vertellen, maar ook op school, op je werk, en in contact met vrienden en familie.

Jezus geeft ons de opdracht het evangelie te verkondigen, mensen op te zoeken die verloren zijn. En mensen op het juiste pad zetten, omdat ze zijn verdwaald. Jezus is erg begaan met mensen die als schapen zonder herder leven, opgejaagd en verzwakt. Zijn grootste passie is om mensen op te zoeken in hun situatie en hen te redden. Hij geeft ons de opdracht hetzelfde te doen. En als God hen eenmaal gevonden heeft is het feest!
 
 
Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.” Lucas 15:7
“Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert” Lucas 15:10
 
 
Jezus verliet Zijn Vader en gaf Zijn hemelse heerlijkheid tijdelijk op om in onze wereld te stappen. In navolging van Hem kunnen wij onze eigen veilige kerkcultuur verlaten en in de wereld van andere stappen die Jezus nog niet kennen. Als dit Jezus opdracht en de kern van Jezus boodschap is, wie zijn wij dan om dat naast ons neer te leggen?