Ga naar de inhoud

Over ons en de geschiedenis

Categorieën

Wij zijn Evangeliegemeente De Banier, gevestigd in de veelzijdige Tarwewijk van Rotterdam. Deze locatie, omringd door diverse bevolkingsgroepen, versterkt onze missie om Gods licht uit te stralen in de wereld om ons heen. Oorspronkelijk opgericht als Pinkstergemeente, streven wij ernaar om de Heer te dienen en te verheerlijken. 

Opgericht op 21 augustus 1932 onder leiding van Br. P. van der Woude, begon onze gemeente in een klein kelderzaaltje aan de Putschestraat. Met een snelle toename van leden en 48 doopplechtigheden nog voor het einde van het jaar, verhuisden we al snel naar een grotere ruimte in een garage aan de Gaesbeekstraat.

In 1934 kochten we grond aan de Bonaventurastraat 15, waar we het gebouw ‘Jehova Nissi’ (de Here is mijn Banier) openden op 11 oktober 1934. Onze gemeente stond toen bekend als de Christelijke Gemeenschap “Gemeente Gods”.

Een nieuwe fase begon in april 2001 met onze verhuizing naar de voormalige Nederlands Hervormde Betlehemkerk op Blankenburgstraat 134. Sinds 2020 dragen wij trots de naam Evangeliegemeente De Banier, voortbouwend op onze rijke historie en voortdurende toewijding aan het verspreiden van het Evangelie.

Evangeliegemeente De Banier